Υπολογισμός Μορίων (Χρησιμοποιήστε . αντί για , στους δεκαδικούς)